Risico procesbeheersing SteenRisk

SteenRisk, uw partner in risico- en procesbeheersing!

Risico- & procesbeheersing

Ondernemen betekent risico’s nemen, maar niet tot elke prijs. Door in een vroeg stadium na te denken over in- en externe risico’s voor uw bedrijf of (bouw)project zijn deze risico’s te vermijden of in ieder geval zijn de (ernstige) gevolgen te verminderen. Dit proces heet risico- en procesbeheersing. SteenRisk kan u hierbij ondersteunen.

Risico- en procesbeheersing gaat verder dan het opzetten van een adequate bedrijfs- of projectstructuur of het bijhouden van checklists. Risico’s worden veelal op traditionele wijze beheerst middels het principe vermijden, verminderen, overdragen naar zelf dragen van de risico’s. De meest gebruikte manier van overdragen is hierbij verzekeren.

SteenRisk past deze wijze van risicobeheersing natuurlijk ook toe, maar daarnaast willen wij op meer innovatieve wijze omgaan met de beheersing van risico’s. Onze aanpak is gebaseerd op risico- en procesbeheersing waarbij procesmanagement het uitgangspunt vormt. Onze aanpak is stapsgewijs opgebouwd en kent de modules:

Korte en bondige (eerste) analyse van meest relevante risico’s binnen uw bedrijf of project.

Uitgebreide en systematische risico- en procesanalyse binnen uw bedrijf of project waardoor totaalbeeld van alle relevante risico’s ontstaat.

De resultante van onze aanpak zal een betere beheersing van het bedrijf of project zijn, met als direct gevolg een kosten- en risicobeheersing, waardoor minder (rest)risico’s overgedragen moeten worden aan derden zoals bijvoorbeeld verzekeraars.

Voor informatie graag onderstaande formulier volledig invullen en verzenden!